Cennik

Księgi Handlowe:

 • 12,00 netto za wpis w księdze
 • 15,00 netto za dokument PK
  • 3,50 zł netto za pozycję na wyciągu bankowym w PLN
  • 3,50 zł netto za pozycję na raporcie kasowym
  • 4,50 zł netto za pozycję na wyciągu bankowym walutowym
  • księgowania na kontach zespołu 5 – wycena indywidualna
 • brak dodatkowej opłaty za sporządzenie sprawozdania rocznego
  • przeniesienie danych spółki z innego biura – wycena indywidualna