Usługi

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych:
  • opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb klienta
  • szczegółowa analiza dokumentów źródłowych
  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych VAT, CIT
  • rozliczanie nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych ( WNT i WDT )
  • prowadzenie ewidencji środkow trwałych i wyposażenia
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego i KRS
  • reprezentowanie klienta przed organami kontroli skarbowej
 2. Prowadzenie kadr i płac:
  • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej-sporządzanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie list płac
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS
  • wykonanie całorocznego obliczenia podatku – deklaracja PIT-4R
  • kompleksowe rozliczanie umów zleceń
 3. Inne usługi :
  • odbiór dokumentów z siedziby klienta na terenie Warszawy
  • wyprowadzanie zaległości księgowych